Köläder

Köläder till din biljardkö, kölädret är själva ”spetsen” på biljardkön. Köläder finns både som skruvläder med plastgäng, metallgäng och limläder.